Kutno
668456807

Ukończone studia

Ukończone szkoły Rok
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Uniwersytet Łódzki
2017
Terapia pedagogiczna
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
2012
Logopedia i Pragmatyka Komunikacyjna
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
2007

Ukończone kursy i szkolenia

Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych
Prowadzący - mgr Małgorzata Kuśnierz
2021
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
Prowadzący - dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek
2021
Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
Prowadzący - dr hab. Marta Korendo
2021
Alalia/SLI - przyczyny, objawy, terapia
Prowadzący - prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek
2021
Metody wywoływania głosek
Prowadzący - dr Alicja Kabała
2021
Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
Prowadzący - dr Katarzyna Sedivy-Mączka, dr hab. Marta Korendo
2021
Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju
Prowadzący - dr Katarzyna Sedivy-Mączka
2021
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania
Prowadzący - dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek
2021
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - zasady ćwiczeń wspierających budowanie systemu językowego
Prowadzący - dr hab. Marta Korendo
2021
Terapia Neurobiologiczna dla początkujących
Prowadzący - prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek
2021
Werbogesty- Od gestu do słowa i będzie rozmowa.
Prowadzący - Agata Gładowicz-Bojarska
2021
Terapia głosek t,d,k,g,h
Prowadzący - Dr n. hum. Iwona Michalak-Widera
2021
Skuteczna terapia sygmatyzmu
Prowadzący - Dr n. hum. Iwona Michalak-Widera
2021
"MFT – 9-99sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99" ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A.Kittel
Prowadzący - Barbara Paradowska
2021
Makaron - Program Rozwoju Komunikacji
Prowadzący - Dr Bogusława B. Kaczmarek
2019
Stronę dostarcza: Logopeda.pl - Portal logopedów